Ulubione   Poleć znajomemu
 
 
       Mapa strony
  Start
  Oferta
Rachunkowość (księgowość)
- Księgi rachunkowe
- Księgi przychodów i rozchodów
- Płace i kadry
- Rozliczenia ryczałtu
- Nadzór księgowy
- Sprawozdania i raporty księgowe
- Controlling
- Analizy finansowe
Usługi finansowe i organizacyjne
Dotacje unijne
  O nas
  Kwalifikacje
  Nasi klienci
  Ciekawe linki
  Kontakt
 
Untitled Document
        Strefa klienta
Podaj login i hasło aby się zalogować
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oferta
 

Księgi rachunkowe

 • utworzenie zakładowego planu kont

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) oraz rocznych (CIT-8)

 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT oraz deklaracji od podatku od towarów i usług (VAT-7)

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych

 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny

 • sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu zamknięcia roku obrotowego informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności,

 • wyprowadzanie zaległości księgowych

  [wróć...]

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia

 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych [PIT-5 ], deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług [VAT-7 ]

 • udzielanie konsultacji rachunkowych

 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

  [wróć...]


Płace i kadry

 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom

 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4 ] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek

 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek

 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:

 • zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

 • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,

 • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ]

 • prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
  [wróć...]


Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego
 • ewidencja podatku od towarów i usług

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych


  [wróć...]

Nadzór księgowy

 • Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy.

  [wróć...]


Sprawozdania i raporty finansowe
 • Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.


  [wróć...]

Controlling

 • Rozumiany jest jako narzędzie umożliwiające podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych. Ułatwia on określenie optymalnych zakresów odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach zarządzania. Umożliwia ponadto sprawdzenie prawidłowości procesów gospodarczych i dostarcza szczegółowych informacji niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Controlling jednak, nie jest narzędziem zarezerwowanym tylko dla dużych przedsiębiorstw. Może on być usługą skierowaną również do mniejszych przedsiębiorstw pragnących zreorganizować swoją firmę w celu osiągnięcia lepszych wyników finansowych.


  [wróć...]

Analizy finansowe

 • W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.
  [wróć...]


 
Untitled Document
  © BUEKIK.PL | wykonanie: linknet.pl / Pozycjonowanie   Start | Oferta | O nas | Kwalifikacje | Nasi klienci | Ciekawe linki | Kontakt